Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Kontakt
         Adres:

01-163 WARSZAWA
ul. Jana Ostroroga 35

e-mail:
ozzwwarszawa@ron.mil.pl
fax: 261-85-30-70

Oferty Szkoleniowe:
ozzw.sekcjaplanowania@ron.mil.pl

Telefony:
Szef OZŻW - płk Mariusz Gawroński
tel.:261-85-71-14

Z-ca Szefa
tel.: 261-85-71-09

Referent Prawny
tel.: 261-85-30-41

Kierownik Sekcji Wychowawczej
tel.:261-85-74-48

Wydział Administracyjny
Szef Wydziału
tel.:261-85-30-91

Kierownik Sekcji Personalno-Organizacyjnej
tel.:261-85-74-61

Kierownik Sekcji Administracji Ogólnej
tel.:261-85-30-91

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych
tel.:261-85-32-47

Kierownik Sekcji Inwentaryzacji
tel.: 261-85-35-39

Sekcja Wewnętrzna i Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
tel.:261-85-30-80

Kancelaria OZ ŻW
fax.:261-85-30-70

Pion Głównego Księgowego
Główny Księgowy - Szef Finansów
tel.: 261-85-75-25

Z-ca Głównego Księgowego
tel.:261-85-76-83

Kierownik Sekcji Planowania Finansowego
tel.:261-85-72-07

Kierownik Sekcji Księgowości
tel.:261-85-74-12

Kierownik Sekcji Rozliczeń
tel.:261-85-31-56

Kierownik Sekcji Uposażeń i Płac
tel.:261-85-35-24

Kierownik Sekcji Ewidencji Ilościowo-Wartościowej
tel.:261-85-31-39

Logistyka
Szef Logistyki
tel.:261-85-71-66

Szef Sekcji Planowania
tel.:261-85-74-51

Szef Wydziału Technicznego
tel.:261-85-75-23

Szef Służby Eksploatacji Sprzętu Łączności i Informatyki
tel.:261-85-30-46

Szef Służby Samochodowej
tel.: 261-85-74-49

Szef Służby Uzbrojenia
tel.:261-85-30-76

Szef Służby Inż.-Sap./OPBMR
tel.:261-85-30-12

Szef Eksploatacji Sprzętu Specjalistycznego
tel.:261-85-30-77

Szef Wydziału Materiałowego
tel.: 261-85-75-24

Szef Służby Mundurowej
tel.:261-85-74-55

Szef Służby Żywnościowej
tel.: 261-85-30-75

Szef Służby MPS
tel.:261-85-74-47

Szef Zaopatrzenia ŚB
tel.:261-85-30-42

Kierownik Sekcji Infrastruktury
tel.:261-85-30-45

Wydział Służby Zdrowia
Szef Wydziału
tel.:261-85-75-34

Ambulatorium w Warszawie
tel.:261-85-74-64

Ambulatorium w Mińsku Mazowieckim
tel.:261-35-33-60

Sekcja Zabezpieczenia Logistycznego
Szef Sekcji
tel.:261-85-31-06
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych