Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O Oddziale

 


Oddział został utworzony na podstawie zarządzenia Nr 50/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej i sformowany rozkazem Nr 42/Org. Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej z dnia 27 kwietnia 2010r. 

Następnie, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej od dnia 01 września 2010 roku przejął od Mazowieckiego Oddziału ŻW zadania w zakresie obsługi finansowo-logistycznej jednostek Żandarmerii Wojskowej.

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Żandarmerii Wojskowej, będącą dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia, podporządkowaną bezpośrednio Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej. Ponadto na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 385 z dnia 22 kwietnia 2010r. Oddział zaopatruje pod względem logistycznym wszystkie Oddziały ŻW na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szefem OZŻW od dnia powstania Oddziału jest płk Mariusz GAWROŃSKI

Podstawowymi dokumentami określającymi zadania, podległość i strukturę organizacyjną Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej są:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U.2016, poz. 1483, z późn.zm.); 

2. Zarządzenie nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 paźdzernika 2013r. w sprawie nadania statutu Oddziałowi Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej;

3. „Szczegółowy zakres działania Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej” – nadany zarządzeniem Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. (poz. 290);

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej zlokalizowany jest w kompleksie koszarowym przy ul. Jana Ostroroga 35, 01-163 Warszawa.

    
pdf

Kontakt

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
Jana Ostroroga 35
01-163 Warszawa
tel. 261853059
fax. 261853070
ozzwwarszawa@ron.mil.pl